ฟิล์มถนอมอาหาร 12 นิ้ว x 500 เมตร

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เพื่อช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหารทำให้อายุในการเก็บยาวนานขึ้น