ประโยชน์ฟิล์มห่ออาหาร

“ฟิล์มห่ออาหาร” หรือ “ฟิล์มถนอมอาหาร” ที่หลาย ๆคนมักเรียกกันจนติดปากว่า แรปถนอมอาหาร ช่วยรักษาคุณภาพของอาหารทั้งก่อนและ หลังการปรุงให้ปลอดภัยจากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่จะทำให้คุณภาพของอาหารลดลง นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกสะบายในการ จัดเก็บ และเอื้ออำนวยในการจัดผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงามอีกด้วย